PARANTUMINEN

 

 

Miksi olette haavoittuneita


Koottu useista kanavoinneista, mm.

www.jeshua.net/fi/lightworker/jeshua1.htm
www.jeshua.net/fi/lightworker/jeshua3.htm

www.jeshua.net/fi/lightworker/jeshua4.htm

 

Muutoksen aikaansaamiseksi, luodakseen mahdollisuuden liikkeelle ja laajentumiselle, Jumalan oli tuotava luomukseensa elementti, joka erosi kaikkialla vallitsevasta hyvyydestä. Niinpä Jumalan oli tehtävä temppu, niin sanoaksemme. Tätä temppua kutsutaan tietämättömyydeksi.

 

Tietämättömyys on elementti, joka vastustaa hyvyyttä. Se luo illuusion, että olette hyvyyden ulkopuolella, erillään Jumalasta. Maailmankaikkeudessanne muutoksen, kasvun ja laajentumisen kannustimena on "ettet sinä tiedä kuka olet". Tietämättömyys synnyttää pelkoa, pelko synnyttää hallinnan tarpeen, hallinnan tarve synnyttää valtakamppailuja - ja siinä teillä onkin kaikki ainekset "pahuuden" kukoistukselle. Näyttämö on valmiina hyvän ja pahan väliselle taistelulle.

 

Yksilöllinen sielu on kuin veden keskittymä valtameressä. Ennen tätä yksilöitymistä ei ollut havaintoa "minusta" ja "sinusta". Kun valtameri edustaa vastaanottavaa feminiinistä puolta, maskuliininen puoli voidaan visualisoida valtamereen valuviksi valonsäteiksi, jotka tehostavat erilaistumisprosessia ja eroamista yksilöllisiksi tietoisuuden möhkäleiksi.

 

Kun se lähtee tutkimusmatkalle yksilöllisenä olevaisena, se kantaa mukanaan tiettyä kokonaisuuden kaipuuta, halua kuulua johonkin itseään suurempaan. Syvällä sisimmässään se säilyttää muiston tietoisuuden tilasta, jossa kaikki on yhtä, jossa ei ole "minua" ja "toista". Juuri sitä sen mielestä "koti" on; auvoinen ykseyden tila, täydellisen turvallisuuden ja virtaavuuden paikka.

 

Tietoisuuden kehitys:

 

1) Viattomuuden vaihe (paratiisi)

   - ensimmäinen vaihe valtamerestä lähtemisen jälkeen

2) Egon vaihe ("synti")

3) "Toisen viattomuuden" vaihe (valaistuminen)

 

 - toisin sanoen lapsuus, kypsyys ja vanhuus

 

Kuvittele itsesi osana rakkauden merta, jossa tunnet olosi turvalliseksi, täydellisesti vailla huolta tai ahdistusta. Kuvittele, että tämä kaikenkattava, rakastava tietoisuus syleilee sinua, etkä tiedä mistään muusta sen ulkopuolella. Tämä on Kodin energia, energia josta olet syntynyt.

 

Noina muinaisina aikoina, te sieluina koitte turvallisuuden ja rajattomuuden olotilan valtavan kosmisen kohdun sisällä. Jossain kohtaa kuitenkin koitte eräänlaisen irtirepeytymisen. Se oli kuin synnytyssupistukset olisivat värähdelleet valtamerellisen tietoisuutenne läpi herättäen teidät horroksesta. Siitä alkoi teidän syntymisenne yksilöllisiksi sieluiksi.

 

Aloitte sokeasti etsiä jotakin, mistä pitää kiinni, keinoa palauttaa turvallisuus, jota olitte tunteneet. Tunsitte olevanne eksyksissä. Tunsitte, että teidät oli eristetty. Se oli pimeä hetki.

 

Samalla se oli kuitenkin valtavan luovuuden hetki. Se oli suuren kokemusten täyttämän matkan alku, elämän alku. Kuvittele eteesi pimeä tyhjä tila, suunnaton ja nimetön. Teidät kylvettiin tähän tilaan pieninä siemeninä. Se oli täyden potentiaalin tila, täynnä mahdollisia kokemuksia, jotka vielä olivat tuntemattomia. Siellä oli pimeyttä, mutta siellä oli myös tilaa jollekin uudelle.

 

Kosminen syntymätrauma, jonka koette kun synnytte yksilöllisenä sieluna, kertautuu jossain määrin joka kerta, kun aloitatte uuden maallisen elämän.

 

Emotionaalinen kehonne on haavoittunut niiden monien elämien aikana, kun uskaltauduitte lähteä tuomaan maailmaan sielunne valoa, mutta kohtasitte vastustusta ja torjuntaa. Olette tulleet tänne suuresti varautuneena, mutta kuitenkaan vanha intohimon kukka ei ole teissä kuihtunut.

 

Elämienne aikana Maassa teillä oli usein innoitus istuttaa Valon siemeniä uusien ajatusten tai asenteiden muodossa, mutta ympäristö ymmärsi teidät monesti väärin. Teitä hyljeksittiin, teistä ei välitetty tai teidät jopa iskettiin alas. Sielunne kyllä ymmärsi, mutta maallisen minänne, tunnekehonne, oli tultava toimeen syvästi traumaattisten kokemusten kanssa, jotka saivat alkunsa vainoamisesta, väkivallasta ja paheksunnasta. Teillä kaikilla on näitä traumoja sisällänne sielun arpina.

 

Mitä teiltä nyt puuttuu, on perustavanlaatuinen tunne rakkaudesta ja emotionaalisesta turvallisuudesta, jotka tunsitte kerran kosmisessa kohdussa. Tämä ehdoton tunne turvallisuudesta ja kuulumisesta johonkin on oleellista hyvinvointinne, itseilmaisunne ja omanarvon tunteenne kannalta. Olette etsineet sitä siitä lähtien kun lähditte Kodista.

 

Toinen chakra eli tunnekeskus on myös kärsinyt syvästi uhatuksi tai hylätyksi tulemisen (kirjaimellisesti tai emotionaalisesti) kokemuksista sekä siitä, että itseilmaisuanne on vakavasti rajoitettu.

 

Solar plexus -chakrasta nähdään usein, että henkilö ilmentää itseään joko aggressiivisella, kontrolloivalla tavalla tai hillityllä, liioitellun vaatimattomalla tavalla. Molemmat tavat ovat tulosta pohjalla olevista avuttomuuden tunteista, jotka ovat peräisin haavoittuneesta ensimmäisestä ja toisesta chakrasta

 

Johtuen kivusta, jota kannatte sisällänne, olette kuin herkkiä ja haavoittuvia kukkia, jotka tarvitsevat vahvan perustan kukkiakseen ja kasvaakseen. Perusta, jonka tarvitsette, on vahva tunne siitä, että olette maadoittuneita ja omassa keskuksessanne. Keskuksessa olemisella tarkoitan, että teidän pitää olla rehellisiä omille tunteillenne, omalle käsityksellenne siitä, mikä on teille oikein.

 

Koska te olette kohdanneet vakavaa vastarintaa monien elämien aikana, teissä on paljon pelkoa ja varautuneisuutta, kun tosissaan yritätte maadoittaa itseänne. Maadoittaminen tarkoittaa sitä, että olette täysin läsnä maallisissa kehoissanne ja ilmaisette sisimmän innostuneisuutenne aineelliseen todellisuuteen.

 

Usein haluaisitte nousta maallisen todellisuuden yläpuolelle, mutta kuitenkin vain tuntemalla olonne kotoisaksi Maassa, kykenemälle rentoutumaan maaelementissä, voitte saada sielunne energian kukkimaan täällä.

 

Ero tämän karkean, epätäydellisen maailman ja unelmienne niin paljon puhtaamman ja kauniimman todellisuuden välillä satuttaa teitä syvällä sisimmässänne. Teidän haasteenne on olla juoksematta pakoon tätä kipua, antaa sen tulla tietoisuuteenne täydesti ja levittää enkelin siipenne sen ympärille.

 

 

Sisäisen lapsen parantaminen

 

mm.
www.jeshua.net/fi/healing/healing1.htm

www.jeshua.net/fi/healing/healing2.htm

 

Osa sielustasi on eksynyt lapsi. Se on eksynyt tieltään tuskan menneisyyteen. Mutta menneisyys ei ole staattista. Aika on tietyllä tapaa illuusio. Ei ole suljettuja ovia. Sisälläsi oleva eksynyt lapsi, joka on pirstoutunut menneisyyteen, on mahdollista löytää ja parantaa. Sinä olet sen vanhempi, sinut on luotu hoivaamaan tuota lasta, tuomaan sille lämpöä ja palauttaa sen elämään.

 

Toisaalta saatatte aivan hyvin tietää, että sisällänne on henkinen valo, että olette herkkiä, myötätuntoisia ja viisaita. Mutta toisaalta sisällänne on haavoittunut lapsi, joka haluaa tunnustusta ja arvostusta ulkopuoliselta maailmalta.

 

Teidän haavoittunut, sisäinen lapsenne ei koskaan parannu jonkin ulkopuolelta tulevan avulla, vaan ainoastaan itsenne toimesta, omalla voimallanne ja viisaudellanne. Kun olette avautuneet tälle voimanlähteelle, vedätte puoleenne sellaista fyysistä, sosiaalista ympäristöä, joka heijastaa teitä ja teidän syvimpiä pyrkimyksiänne.

 

Olette unohtaneet, miten elää. Olette oikein hyviä pysymään hengissä, mutta aidosti eläminen on niin paljon säihkyvämpää ja inspiroivampaa ja iloisempaa. Ja hukassa on juuri se osa teistä, joka parhaiten pystyy tekemään näin - sisäinen lapsenne. Se eksyi menneisyyden varjoihin, tietoisuuttanne traumatisoivien tapahtumien kertymään.

 

Monet teistä kohtaavat jatkuvasti sisäisen levottomuuden tai epävarmuuden tunteen. Se, ettet ole täysin kotona itsesi kanssa, luo sisäisen jännitteen. Tästä jännitteestä nousee taipumus etsiä ulkoista vahvistusta; kaipaat tunnustusta muilta, maallista omaisuutta tai mitä hyvänsä, joka saa sinut tuntemaan, että sinusta välitetään.

 

Jos aloitat ihmissuhteen tältä pohjalta, on todennäköistä, että lopulta asetat tuon toisen ihmisen vastuuseen omista sisäisistä haavoistasi ja näet itsesi uhrina. Jos tarvitset toista täyttämään oman sisäisen tyhjyytesi, luovut omasta voimastasi heti kättelyssä.

 

Todellinen syy on kuin sipulin keskusta, jonka ympärillä on useita kerroksia. Jos kuoritte pois kaikki kerrokset ja pääsette keskustaan, löydätte alkuperäisen kivun, sen syvän koti-ikävän, joka liittyy matkanne alkuun.

 

Tiedä, että sinulla on valta antaa sisäisen lapsesi herätä jälleen henkiin, antaa sen laulaa ja leikkiä! Katsomalla sisäistä pimeyttäsi eksyneen sisäisen lapsen avunhuutona, tarjoan sinulle näkökulman, joka kutsuu sinua hellimään ja rakastaamaan itseäsi sinä vanhempana, joka todella olet.

 

 

Tunnetilat ja tuntemukset

 

www.jeshua.net/fi/healing/healing6.htm

 

Kaikille näkyvän fyysisen kehon lisäksi teillä on myös tunnekeho, mentaalikeho ja jotakin, mitä voitte kutsua henkiseksi kehoksi. 

 

Tuntemukset ovat opettajianne, tunnetilat ovat lapsianne.

 

Tuntemuksia ei ole niinkään helppo kutsua esiin ja ne näyttävät tulevan "kirkkaalta taivaalta". Tunnetiloilla on melkein aina selvä välitön syy; ulkopuolisessa maailmassa oleva liipasin, joka "painelee nappuloitanne".

 

Tunnetiloihin liittyy aina jotakin hyvin voimakasta ja dramaattista. Miettikääpä ahdistuskohtauksia, paniikkia, raivoa tai syvää surullisuutta. Tunnetilat ottavat teidät kokonaan valtaansa ja vetävät teidät pois henkisestä keskuksestanne. Sillä hetkellä kun olette oikein emotionaalisia, te olette täynnä eräänlaista energiaa, joka vetää teidät pois keskuksestanne, sisäisestä selkeydestänne. Siinä mielessä tunnetilat ovat kuin auringon edessä leijailevia pilviä.

 

Tuntemukset ovat hiljaisempia kuin tunnetilat. Ne ovat sielun kuiskauksia, joista saatte hienovaraisia vihjeitä, sisäistä tietämystä tai yhtäkkisen intuitiivisen reaktion, joka myöhemmin ilmenee hyvin viisaaksi.

 

Tuntemukset ovat kotoisin ei-fyysisestä maailmasta, kehon ulkopuolelta.

 

Jos epäilette omia tunteitanne, te murehditte paljon ja herätätte kokonaisen tunnetilojen sarjan, joka vie teidät yhä kauemmaksi keskuksestanne. Kun olette täynnä pelkoa, teidän intuitionne estyy.

 

Tärkeintä tässä on vapauttaa itsenne kaikesta murehtimisesta ja mennä takaisin sydämeenne, tunteisiinne. Mitä te todella tunnette kaikkien noiden levottomien ajatusten ja hämmentyneiden tunnetilojen alla?

 

Tunnetilaan on paras suhtautua energiana, joka tulee luoksesi parannettavaksi.

 

Kuinka toimit omien tunnetilojesi kanssa? Oletko ankara itsellesi? Kun olet ollut vihainen tai surullinen pitkän aikaa, kuritatko itseäsi sanomalla: "Hei, nyt eteenpäin, älä jää murehtimaan". Tukahdutko tunnetilasi? Uskotko, että itsesi kurittaminen on hyvää ja tarpeellista? Kuka sinulla opetti tämän? Vanhemmatko?

 

Vai ryvetkö tunnetiloissasi, haluamatta päästää irti? Olet saattanut tuntea pitkän aikaa, että olet jonkin ulkopuolisen tilanteen uhri. Tietyllä hetkellä on saattanut olla hyvin vapauttavaa saada yhteys sisälläsi olevaan kiukkuun, joka on syntynyt sinuun vaikuttaneista negatiivisista tilanteista. Kiukku voi saada sinut murtautumaan ulos näistä vaikutuksista, jotta löydät taas oman tiesi.

 

Kuitenkin saatat ihastua kiukkuusi niin paljon, ettet enää halua luopua siitä. Oviaukon sijasta siitä tulee elämäntapa. Tällöin muodostuu eräänlainen uhrina olemisen tila, joka on kaikkea muuta paitsi parantava. Se estää sinua pysymästä aidosti omassa voimassasi.

 

On hyvin tärkeää, että omista tunnetiloista otetaan vastuu eikä tehdä niistä "absoluuttisia totuuksia". Kun annat niille totuuden statuksen sen sijaan, että näkisit ne "väärinkäsityksen räjähdyksinä", perustat tekosi niiden varaan ja se johtaa päätöksiin, jotka eivät tule omasta keskuksestasi.

 

Jos et tiedä tarkasti, millaisia tunnetiloja sinussa on, voit hyvinkin aloittaa tunnustelemalla kehosi jännityksiä.

 

On elintärkeää tajuta, että tunnetilaan juuttunut energia haluaa liikkua. Se haluaa tulla vapautetuksi ja siksi se koputtaa ovellenne fyysisenä vaivana tai stressin tai masennuksen tunteena. Teiltä se vaatii todellista avautumista ja valmistautumista tunnetilan kohtaamiseen.

 

Sinun ei pitäisi tukahduttaa tunnetilaa, mutta ei myöskään hukkua siihen. Sillä jos hukut siihen, kun samaistut siihen täydesti, lapsesta sinussa tulee tyranni, joka johtaa sinut harhaan.

 

Päästämällä emootionne sisään, nimeämällä ne ja yrittämällä ymmärtää niitä te aidosti kunnioitatte ja vaalitte sisäistä lastanne.

 

Niin kauan kuin pidätte tunnetilan matkan päässä, te soditte sitä vastaan. Te taistelette tunnetilan kanssa ja se kääntyy teitä vastaan eri tavoin. Lopulta ette pysty pitämään sitä ulkopuolella. Se ilmentää itsensä kehoonne särkynä tai jännityksenä tai masennuksena. Alituinen alakuloisuus ja uupumus on selvä merkki siitä, että tukahdutatte tiettyjä tunnetiloja.

 

Otetaan esimerkiksi viha. Voit kutsua vihan olemaan täysin läsnä, kokea sen kehossasi eri paikoissa ja samalla tarkkailla sitä neutraalisti. Tällainen tietoisuuden tyyppi on parantavaa. Tässä esimerkissä tapahtuu niin, että ympäröit pohjimmiltaan eräänlaista väärinymmärrystä edustavan tunnetilan ymmärryksellä. Se on henkistä alkemiaa.

 

Voimakkaissa tunnetiloissa – olipa kyse vihasta, surusta tai pelosta – on aina voimattomuuden komponentti, ts. tunne, että olette jonkin ulkopuolisen tapahtuman uhreja. Kun keskitytte ulkopuolisten olosuhteiden sijasta omaan reaktioonne ja kipuunne, te "poistatte" ulkopuolisen maailman syypäänä emootioihinne. Käännytte täysin sisäänpäin ja sanotte itsellenne, okei, tämä oli minun reaktioni, ja minä ymmärrän miksi. Ymmärrän miksi tunnen niin kuin tunnen, ja minä aion tukea itseäni tässä asiassa.

 

Tätä henkinen alkemia tarkoittaa. Tietoisuus ei taistele mitään vastaan eikä torju mitään; se ympäröi pimeyden tietoisuudella.

 

Et koskaan muserru tunnetilan alle, jos tietoisesti valitsen sen sallimisen.

 

 

Sairaus ja kuolema

 

www.jeshua.net/fi/healing/healing9.htm

 

Sairaus alkaa pääasiassa tunnekehosta. Sieltä tietyt tukokset asettuvat fyysiseen kehoon aineelliselle tasolle. Usein mentaalikehon uskomukset vaikuttavat myös emotionaalisten tukosten kehittymiseen, ja siten sairauden puhkeamiseen.

 

Jos vastustat tunnetilojasi tai kiellät ne, sielu puhuu kehosi kautta. Keho on älykäs olento, joka ei reagoi pelkästään aineellisiin asioihin (ruoka ja juoma) joita nautit, vaan myös tunnetiloihin, tuntemuksiin ja ajatuksiin joita sinulla on. Kehon on tarkoitus olla viestittäjä. Se ei ole pelkästään säiliö, jossa oleskellaan.

 

Siten sairaudella on ilmaisijan funktio: Se osoittaa teille missä tarvitsette parantamista. Ongelmana ei ole itse sairaus, vaan mitä se edustaa, eli sen taustalla olevat tukokset.

 

Esimerkiksi kehon toimintahäiriöt viestittävät, että sinun on päästettävä irti tietyistä velvoitteista, vietettävä enemmän hiljaista aikaa itseksesi, olla vähemmän aktiivinen ja kiinnittää enemmän huomiota omiin tarpeisiisi.

 

Yleisesti ottaen tunnetilasi kertovat milloin energiasi ei virtaa. Kun käännät huomiosi niiden viestiin ja kunnioitat sitä, tukos vapautuu.

 

Sielulla on monta tapaa kommunikoida sinulle. Sielun suosikkimenetelmä on puhua sinulla intuitiosi kautta; hiljaiset tuntemukset, aavistukset, sydämen hellät kuiskaukset. Jos se ei tavoita sinua tätä kautta, tunnetilasi hälyttävät sinut hereille. Tunnetilat puhuvat kovemmalla äänellä. Ne tuovat selvästi esiin, että sinun on katsottava sisällesi ja selvitettävä, mikä aktivoi tuon emotionaalisen reaktion. Jos hiljennyt ja kuuntelet tarkasti, sielu kertoo sinulle.

 

Aivan ensimmäiseksi sinun täytyy hyväksyä sairaus.

 

Rakkaus on se keino, jonka avulla avaudut kehosi puheelle. Et rohkaise kehoasi kommunikoimaan, jos  yrität poistaa sairauden toistamalla itsepintaisesti parantavia affirmaatioita tai visualisointeja. Sekin on vielä taistelun ja vastustamisen muoto.

 

Sairauden hyväksyminen ja ymmärtäminen on ainoa tie todelliseen parantumiseen. Sairaus haluaa viedä sinut takaisin kotiin.

 

Varsin usein se käyttäytyminen, mihin vaivasi sinut pakottaa, on jo suuri vihje. Rajoittamalla sinua tietyillä alueilla se tuo valokeilaan asiat, jotka aikaisemmin olivat pimennossa. Millainen on kykysi olla kärsivällinen ja hellä itsellesi? Osaatko todella huolehtia fyysisistä ja emotionaalisista tarpeistasi? Sairaus nostaa aina tällaiset kysymykset esiin; niiden nostamien tunteiden kohtaaminen ja hyväksyminen on osa paranemisprosessia.

 

Yhteiskuntanne tarjoaa teille monia ihanteita ja mielikuvia siitä, miltä kehonne tulisi näyttää, mitä hyvä kunto ja terveys tarkoittavat ja mitä teidän pitäisi syödä ja juoda – tai olla syömättä. On kaikenlaisia sääntöjä ja standardeja, jotka määrittelevät mitä pitkä ja terveellinen elämä on.

 

Sielun polku on kuitenkin hyvin yksilöllinen. Niinpä löytääksesi totuuden mistä hyvänsä sairaudesta, vaivasta tai epämukavuuden tunteesta kehossasi sinun on virittäydyttävä itseesi hyvin intiimillä tavalla, jättäen taaksesi nämä yleiset, usein keinotekoiset määrittelyt ja säännöt.

 

Tämä on sinulle suuri haaste, koska pelko ja paniikki, jotka sinuun iskevät kun sairastut, saavat sinut liian pian etsimään auktoriteetteja itsesi ulkopuolelta. Tämä voi olla lääkäri tai vaihtoehtoisen terveydenhoidon asiantuntija. On tärkeää huomata, että pelko saa sinut usein luopumaan omasta vastuustasi ja osittain siirtämään sen jollekulle muulle.

 

Ei ole mitään väärää siinä, että kuuntelet asiantuntijan neuvoja - ja useimmiten näin onkin hyvin järkevää tehdä. Mutta sinut tulisi aina ottaa tämä tieto sisällesi ja punnita sitä omassa sydämessäsi.

 

Tämä pätee myös perinnöllisiin ja synnynnäisiin fyysisiin vammoihin. Näiden kohdalla puhutte joskus karmasta, mutta olen varovainen tämän käsitteen kanssa, koska teillä on taipumus yhdistää karma rikokseen ja rangaistukseen. Näin se ei toimi. Sielulla on vilpitön halu tuntea itsensä syvästi ja olla vapaa. Tästä kiihkeästä toiveesta johtuen sielu joskus ottaa kannettavakseen vaivoja, sairauksia tai fyysisiä vammoja, jotka auttavat sitä tavoittamaan päämääränsä. Kysymyksessä ei taatusti ole velkojen maksaminen, vaan syvä pyrkimys tulla vapautetuksi.

 

Kroonisesti sairaat ihmiset ottavat kannettavakseen varsin raskaan taakan. SIelutasolla he ovat päättäneet kohdata pelkoonsa liittyvät pelot ja työstää niitä ihannoituja mielikuvia siitä, miten ihmisen pitäisi suoriutua elämässä. Tämän haasteen ottaminen vastaan osoittaa suurta rohkeutta.

 

Joskus tulee ilmeiseksi, että joku ei enää selviä sairaudestaan hengissä. "Maallinen kehys" ei enää kanna. Mitä kehossa elävä sielu silloin tekee? Niin pitkään kun vastustat sairautta, et saa yhteyttä sieluusi ja sisäiseen ääneesi, joka kertoo sinulle, että on aika jättää hyvästit.

 

Jos lähdet mukaan sille matkalle, jolle kuolema sinua johdattaa, tulet kulkemaan useiden tasojen läpi ennen varsinaista kuolemisen prosessia. Nämä tasot liittyvät kaikkien maallisten asioiden vaiheittaiseen vapauttamiseen - rakastettujesi, maallisen ympäristösi, aistiesi, joiden avulla havaitset kaiken ympärilläsi. Tämä on kaunis, luonnollinen prosessi.

 

Olisi sääli peittää tämä prosessi taistelun asenteella, joka saa sinut pitämään kiinni elämästä hinnalla millä hyvänsä. Tässä vaiheessa kehosta on yleensä tullut jo niin heikko, että elämä ei enää ole elämisen arvoista. Päästä irti. Kuolema on vapauttaja, joka on tullut palvelemaan sinua. Kuolema ei ole vihollisesi. Kuolema tuo sinulle uuden elämän.

 

Jos olet jonkun parantumattomasti sairaan seurassa ja tunnet, kuinka tämä ihminen tietää kuolevansa pian, yritä puhua asiasta hellästi ja huolellisesti. Se helpottaa henkilöä, joka on siirtymässä rajan yli. Lempein ja kallisarvoisin asia, mitä voit tehdä kuolevan hyväksi, on istua hänen vieressään ja pitää häntä kädestä. Mitään muuta sinun ei tarvitse tietää tai osata ollaksesi kuolevan ihmisen tukena.

 

Älä pidä kuolemaan johtavaa sairautta vihollisena, jolle lopulta häviät. Kyseessä ei ole taistelu. Hyvin usein kuolema tulee vapauttamaan sinut yhä suuremmasta tuskasta ja kurjuudesta. Et taatusti ole häviäjä. Jatkat vain matkaasi toisella tavalla.

Lapset

 

Tämän kappaleen sisältö on peräisin useista Parantamissarjan osioista, mm:

www.jeshua.net/fi/healing/healing3.htm

www.jeshua.net/fi/healing/healing4.htm
www.jeshua.net/fi/healing/healing6.htm

 

Tunnetiloihin liittyvä sekavuus ilmenee yhteiskunnassa mm. kaikesta siitä väittelystä ja sekaannuksesta, joka koskee lastenne kasvatusta.

 

Kaikki kysymykset, joita sinulla on lasten kasvatusta koskien, pätevät myös itseesi.

 

Mikä lapsen kasvatuksessa on tärkeää, on se, että he oppivat ymmärtämään tunnetilojaan, ymmärtämään mistä ne tulevat ja ottamaan vastuun niistä.

 

Rinnastus "emotionaalisena olemisen" ja "lapsena olemisen" välillä on silmiinpistävä. "Sisäinen lapsi" on tunnetilojenne eli emootioidenne tyyssija. On myös hätkähdyttävää samankaltaisuutta siinä, kuinka käsittelette omia tunnetilojanne ja kuinka käsittelette oikeita lapsia.

 

Lapset ovat rehellisiä ja spontaaneja tunnetiloissaan, eivätkä he piilota tai tukahduta niitä ennen kuin vanhemmat rohkaisevat heitä tekemään niin.

 

Pohjautuen tietoonsa ja kokemukseensa aikuiset usein varoittavat lapsiaan; he haluavat säästää nämä vaikeuksilta ja kertovat siksi, mitä heidän mielestään on oikein tehdä. Tämä saattaa vaikuttaa hyvältä tavalta auttaa, mielen näkökulmasta katsottuna. Ja joissakin tapauksissa on hyvin järkevää toimia näin.

 

Mutta usein nimenomaan vanhemmat ovat menettäneet yhteyden syvempiin tunteisiinsa pelon takia. Ongelma on siinä, että heihin tehoaa vain järki. He jättävät intuitiivisen tietämisen huomiotta, millä voisi rakentaa sillan heidän ja heidän lastensa välille.

 

Kuitenkin vanhemmat saattavat käyttäytyä "ylijärkevästi", mikä tarkoittaa, että he eivät tunnista tilanteen taustalla vaikuttavia omia tunnetilojaan, eivätkä he pyri tavoittamaan yhteyttä lapseen avoimella ja rehellisellä tavalla. Tehdäkseen niin, vanhempien on päästettävä irti omista ennakkoluuloistaan ja todella avauduttava lapsen emotionaaliselle todellisuudelle.

 

Lapset "lukevat" sinua, kun tarjoat heille tukeasi. Lapselle on luonteenomaista olla tarkasti tietoinen emootioista sanojesi takana. He voivat aistia kätketyn pelkosi tai tuomitsevuutesi. Niinpä he usein reagoivat tähän tunnetilaan sanojesi sijasta. Ja kun tuo reaktio on vastahakoisuus, he vaikuttavat täysin kohtuuttomilta.

 

Yksi syy lapsen rajoittamattomalle tunteellisuudelle on se, että lapsi on vasta hiljattain jättänyt taakseen maailman, jossa ei ollut juuri lainkaan rajoja. Eteerisillä tai astraalisilla tasoilla ei ollut sellaisia rajoituksia tai esteitä, joita on fyysisessä maailmassa, fyysisessä kehossa. Lapsen tunnetilat ovat usein ilmentymiä tämän fyysisen todellisuuden väärinymmärtämisestä. Siksi lapsi kasvaessaan tarvitsee apua ja tukea tunnetilojensa käsittelyssä. Tämä on osa "tasapainoisen inkarnaation" prosessia maan päällä.

 

Lapsi on hyvin haavoittuvassa fyysisessä tilassa ja kaipaa syvästi hellyyttä ja rakkautta vanhemmiltaan. Sen muisto luonnollisesta ykseyden, rakkauden ja hallinnan tilasta on itse asiassa lapsen lahja vanhemmilleen, mutta nämä eivät useinkaan ole valmiita ottamaan sitä vastaan, koska he ovat jääneet fyysisen maailman harhojen verkkoon. Siksi he eivät voi täydesti vastaanottaa lasta.

 

Lapsi yleensä seisoo vaikka päällään saadakseen tarvitsemansa rakkauden ja turvallisuuden, jotka se muistaa Kodistaan. Ja siksi se erehtyy luulemaan vääriä energioita rakkaudeksi. Se esimerkiksi luulee rakkaudeksi sitä, kun vanhemmat ovat ylpeitä jostain sen saavutuksista, tai kun he ovat emotionaalisesti riippuvaisia lapsestaan.

 

Lasta palkitaan siitä, että se elää ulkoisten vaatimusten mukaisesti. Rakkaus kuitenkin tarkoittaa yhteyttä lapsen sisäisiin vaatimuksiin - siihen, mitä he haluavat saavuttaa itselleen tämän elämän aikana.

 

Monet vanhemmat ovat itse kokeneet todellisen pyyteettömän rakkauden puutetta omassa lapsuudessaan. Kun he sitten itse saavat lapsen, he ympäröivät tämän sekavin viestein. Toisaalta heissä on aitoa rakkautta ja toisaalta heillä on alitajuinen tarve oman menetyksensä hyvittämiseen. Tämä johtaa siihen, että "rakastan sinua" ja "tarvitsen sinua" menevät lapsen mielessä aivan sekaisin.

 

Useimmat lapset  päättävät samaistua vanhempiensa viitekehykseen niin vahvasti, että he menettävät täysin yhteyden omaan sieluenergiaansa, josta he olivat vielä hyvin tietoisia inkarnaationsa alkuvaiheessa.

 

-

 

Jos lapsille annetaan liikaa emotionaalisia vapauksia, he riehuvat valloillaan ja heistä tulee hallitsemattomia pieniä tyranneja; se ei ole oikein. Emotionaalinen kaaos on lapselle aivan yhtä epämiellyttävää kuin vanhemmallekin.

 

Lapsi tarvitsee yleensä vanhemmiltaan eniten luottamusta ja vakautta: "Luota minuun, anna minun olla se joka olen. Anna minun tehdä virheitä, anna minun kompuroida ja säilytä silti uskosi minuun."

 

Syleilemällä lapsen tunnetilaa ymmärryksellä ja myötätunnolla, nostat sen huomion ulkoisesta sisäiseen ja opetat lasta ottamaan vastuun tunteistaan. Näytät hänelle, että hänen reaktionsa ulkoisen ärsykkeeseen ei ole välttämätöntä, vaan se on oma valinta. Voit valita väärinymmärryksen tai ymmärryksen. Voit valita taistelun tai hyväksynnän. Voit valita.

 

Sinun avullasi lapsi voi oppia näkemään tunnetilansa "väärinymmärryksen räjähdyksinä". Tämä ymmärryksesi ehkäisee lastasi "hukkumasta" omiin tunteisiinsa ja menettämästä omaa kontrolliaan. Ymmärrys vapauttaa ja palauttaa sinut takaisin omaan keskukseesi, ilman että sinun täytyy tukahduttaa tunnetilojasi. Vanhemmat opettavat lastaan tunnetilojensa käsittelyässä olemalla eläviä esimerkkejä itse.

 

 

Päästäminen irti synnyinperheestä

 

www.jeshua.net/fi/healing/healing4.htm

 

Syntymänne aikaan vanhempanne ovat jo sopeutuneet tähän ulottuvuuteen, lakeihin jotka täällä ovat voimassa. Vanhemmat edustavat siten lapselle egopohjaista tietoisuutta, kolmen harhan energiaa (mestaruuden, ykseyden ja rakkauden menetys). Lapsi kohtaa nämä vanhempiensa kotona. Tapa, jolla ne ovat muotoutuneet vanhemmissa, tulee vaikuttamaan lapseen voimakkaasti koko hänen elämänsä ajan.

 

Astut vanhempiesi fyysiseen maailmaan ja psykologiseen todellisuuteen. Tavoittelet heitä, haluat säilyttää tuntuman Kodista elävänä, mutta tuntuu siltä kuin sinut olisi eristetty; kuin "kalamaisen" puolesi ympärille olisi heitetty verkko. Tämä on syntymätrauma, jolla on sekä fyysisiä että syvästi henkisiä puolia.

 

Koska imette vanhempienne pelot ja harhat, joudutte läheisesti kosketuksiin heidän emotionaalisten taakkojensa kanssa. Nämä taakat ovat saattaneet siirtyä heille useiden sukupolvien läpi, kumman hyvänsä vanhemman puolelta.

 

Tällainen karminen taakka purkautuu, kun sisälle jähmettynyt energia vapautetaan, eikä sitä näin ollen siirretä seuraavalle sukupolvelle. Perheen karma purkautuu, kun ainakin yksi perheen jäsen katkaisee ketjun vapauttamalla itsensä siitä emotionaalisesta taakasta, jonka hän imi itseensä lapsuudessa - ja joka saattaa olla jopa hänen geeneissään.

 

Se perheenjäsen, joka "rikkoo lumouksen", tekee sen ensisijaisesti auttamalla itseään.

 

Vaatii rohkeutta ja päättäväisyyttä palauttaa se vastasyntyneen olotila, jota mestaruuden, rakkauden ja ykseyden menettämisen harha ei ole tahrannut. Todennäköisesti huomaat vastustavasi omaa sieluenergiaasi jonkin aikaa, koska olet alkanut tottua maailman tapoihin, syntymäperheesi tapoihin.

 

Ollaksesi todella vapaa ja palauttaaksesi elämäsi hallinnan riippumattomana henkisenä olentona, sinun täytyy päästää irti syntymäperheestäsi. Vanhemmista irtipäästäminen tarkoittaa, että luovut kaikenlaisesta tarpeesta muuttaa heitä.

 

Sinussa olevan lapsen täytyy vapautua toivosta, että vanhempasi tarjoavat sinulle pyyteetöntä rakkautta ja turvallisuutta. Sen täytyy kääntyä sinun puoleesi saadakseen näitä, ja sinun täytyy auttaa sitä vapautumaan siitä vihasta, surusta ja pettymyksestä, jotka ovat seurausta siitä kokemuksesta, että vanhempasi ovat pettäneet sen.

 

Se, että purat siteesi vanhempiisi, tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että vapautat energian omasta mielestäsi ja tunnetiloistasi.

 

Se tarkoittaa katsomista sisälle ja sen selvittämistä, missä määrin selkeästi elät vanhempiesi pelkoon ja tuomitsemiseen pohjautuvien harhojen pohjalta. Kun olet löytänyt selkeyden tässä, ja annat itsesi luopua noista malleista, vapaudut antamaan heille anteeksi ja todella "lentämään pesästä".

 

Samaan aikaan oivallat, että vanhempasi eivät ole identtisiä pelkojensa ja harhojensa kanssa. Hekin ovat Luojan lapsia, jotka vain yrittävät toteuttaa sielunsa suunnitelmaa. Kun tunnet näin, voit aistia heidän viattomuutensa ja sitten voit antaa anteeksi.

 

Tutustut egopohjaiseen tietoisuuteen vanhempiesi kautta, ja myös irtaudut siitä heidän kauttaan - luopumalla heistä rakkaudessa ja anteeksiannossa ja tunnistamalla itsesi sinä riippumattomana mestarina, joka olet.

 

Sitten kun olet vapauttanut itsesi siitä karmisesta taakasta, jonka perheesi asetti sinuun, he saattavat halveksia sinua tai torjua sinut; kuitenkin sielusuunnitelmasi on ollut täydellinen menestys. Olet murskannut sen hypnoottisen otteen, jolla karmiset asetelmat saattavat pitää sukua otteessaan. Ja jos sinulla on lapsia, emotionaalinen taakka ei enää välity heille. Tästä on kyse sielun tehtävässäsi.

 

Kun olet aidosti eronnut vanhemmistasi, päästänyt irti kaksisuuntaisesta siteestä, huomaat että uudenlainen, paljon vapaampi ja avoimempi virtaus aukeaa välillenne.

 

Jos vanhempasi ovat yhä elossa, suhteesi heihin voi muuttua vähemmän rasittavaksi, kun moitteen ja syyttelyn kuviot ovat poistuneet kuvasta. Toisaalta sinusta saattaa tuntua, ettet halua nähdä heitä niin usein enää. Omassa elämässäsi saatat nyt etsiä yhteyttä ihmisiin, jotka kuuluvat "henkiseen perheeseesi".

 

Henkisen perheen löytäminen on maallisen elämän todellinen ilonlähde. Se tulee mahdolliseksi elämässäsi, kun löydät oman tiesi "ulos laaksosta" ja tunnistat sisäisen valosi.

 

 

Parantava hengitystyöskentely

 

(Koottu useista eri kanavoinneista)

 

Kun käännät huomiosi alkuperäiseen syntymäkipuun, kun tulet tietoiseksi siitä yksinäisyydestä ja koti-ikävästä, jota olet tuntenut tähän hetkeen asti, voit aloittaa parantumisprosessin. Voit alkaa parantaa itseäsi syvimmällä mahdollisella tasolla. Tällä tasolla pääset käsiksi kipusi ytimeen.

 

Kolmen alimman chakran alue on tärkein alue itseparantamisen ja sisäisen kasvun kannalta. Suurin henkinen haasteesi sinulle nyt on huolehtia tästä haavoittuneesta alueesta itsessäsi. Fyysisestä todellisuudesta irtautuminen meditoiden tai kiehtovien kosmisten tasojen tavoittelu ei ole tärkein tavoite tässä hetkessä.

 

Hengittämällä rauhallisesti vatsaasi voit päästä takaisin omaan perustaasi. Saatat tuntea helpotuksen sisälläsi, hiljaisuuden tilan, joka on ajatustesi ja tunteidesi tuolla puolen. Voit sitten kokea nuo ajatuksesi ja tunteesi sinua ympäröivänä pilvenä, johon voit kiinnittää huomiosi tai olla kiinnittämättä.

 

Voit katsella vihaasi ja lähettää sille rakkautta. Voit tarkkailla masennustasi ja ojentaa itsellesi auttavan käden. Voit katsoa pelkoasi ja lähettää sille vapautuksen energian.

 

Masennuksen tai nostalgian hetkinä voi olla hyödyksi olla vain hiljaa ja hengittää. Tiedosta hengityksen liike kehosi läpi. Jokaisen sisään- ja uloshengityksen aikana voit sanoa ääneen tai hiljaa sisälläsi: "Olen kuka olen. Olen hyvä tällaisena kuin olen".

 

Kun palaat mielikuvissasi alkuperäiseen traumatisoivaan tilanteeseen ja ympäröit sen sydämen tietoisuudella, muutat alkuperäistä reaktiotasi tuohon tilanteeseen. Panet vain merkille sen mitä tapahtui; se pelkästään luo tilan, josta käsin voit ymmärtää, mitä oikeasti tapahtui tuossa tilanteessa.

 

Negatiivisuus syntyy siitä, että tuomitset oman kipusi. Jos katsot itseäsi hyväksyvällä asenteella, et näe riippuvaista, masentunutta tai epäonnistunutta henkilöllisyyttä. Näet vain sisäisen kivun, jota on huomioitava ja hoivattava hellimmällä ja ystävällisimmällä tavalla, mikä on mahdollista.

 

Älä pelkää pimeää, sillä valo sisälläsi on vahvempi. Valoasi ei koskaan tuhota. Valon todellisuus odottaa rakastavasti ja kärsivällisesti, kunnes ojennat kätesi ja avaat portin.

 

Kuinka autat toisia parantumaan

 

www.jeshua.net/fi/healing/healing3.htm

 

Mitä tapahtuu, kun joku "paranee"? Silloin tapahtuu se, että tämä henkilö pystyy ottamaan yhteyttä omaan sisäiseen valoonsa, siihen, joka hän todella on. Tällä yhteydellä on parantava vaikutus kaikkiin minän kerroksiin - emotionaaliseen, fyysiseen ja mentaaliseen.

 

Jokainen etsii parantajasta tai terapeutista energiatason tilaa, jossa hän itse kykenee ottamaan yhteyttä sisäiseen valoonsa; omaan tietoonsa ja ymmärrykseensä. 

 

On olennaista ymmärtää, että tämän vaikutuksen eteen ei tarvitse tehdä töitä. Potilas tai asiakas päättää, omaksuuko hän tarjoamasi energian, päästääkö sen sisään.

 

Parantavaa voimaa ei voi hankkia mistään ulkoisesta. Kyse on "ratkaisun taajuudesta", joka on läsnä energiakentässäsi oman sisäisen kasvusi ja tietoisuutesi selkeyden tuloksena.

 

Voit parhaiten auttaa toista nimenomaan sellaisilla ongelma-alueilla, jotka olet itse läpikäynyt ja tuntenut niihin liittyvät tunnetilat olemuksesi ytimessä. Oma valosi näillä alueilla loistaa kuin majakka ihmisille, jotka ovat juuttuneet näihin ongelmiin. Valosi kutsuu heitä pehmeästi astumaan ulos niistä.

 

Anna itsesi irtautua kaksinaisuudesta ja täyttyä sisäisen Kristuksen myötätunnolla. Kehoitan sinua todella innoittumaan toisen läsnäolosta, kun tarjoat hänelle opetusta tai parannusta.

 

Sinulta ei tarvita tietoasi, vaan viisauttasi. Sinulta ei kysytä arvostelua vaan myötätuntoasi ja syvää ymmärrystäsi. Tehtäväsi ei ole tarjota ratkaisuja, olla auktoriteetin kasvot. Tehtäväsi on olla rakkauden kasvot.

 

Tullaksesi aidosti siksi opettajaksi ja parantajaksi, joka haluat olla, sinun täytyy syleillä omaa tuskaasi ja parantaa se.

 

Mikä todella merkitsee on oma "olemisen tilasi", energia jota lähetät ulos, energia jota olet. Ei se mitä teet, vaan se mitä olet, on transformaation lähde.

 

Usein toista auttaa parhaiten se, että hyväksyt täydellisesti sen, kuinka asiat ovat.

 

Kun olet hoitamassa asiakkaita tai auttamassa ihmisiä, sinä monesti "luet" heidän energiaansa. Todellinen läpimurto tapahtuu kuitenkin asiakkaan tekemässä "luennassa" sinusta.

 

Te olette opettajia ja parantajia, teillä on tehtävä Maassa. Mutta toteuttaaksenne sen todella, teidän täytyy - paradoksaalisesti - päästää irti palavasta halusta muuttaa asioita. Sillä innokkuutenne tehdä niin on osittain seurausta kivusta, joka tulee siitä, ettette tunne olevanne kotona tässä maailmassa sellaisena kuin se nyt on.

 

 

Parantajien kompastuskiviä

 

www.jeshua.net/fi/healing/healing3.htm

 

Pelkästään rakkauden ja myötätunnon avulla ei voiteta todellisuutenne pelkoja ja harhoja. Nämä perustavanlaatuiset, voittopuolisesti feminiiniset lähestymistavat täytyy täydentää maskuliinisilla laaduilla, selkeydellä ja erottelukyvyllä.

 

Myötätunto auttaa sinua havaitsemaan valon ytimen missä hyvänsä kaksinaisuuden ilmentymässä, esimerkiksi jonkun sellaisen sielussa, jonka persoonallisuus on täynnä kielteisyyttä. Erottelukyky tekee sinut tietoiseksi pelon ja valtaan liittyvien energioiden läsnäolosta näissä ilmentymissä ja auttaa sinua etääntymään niistä.

 

Turhan usein te yhä miellätte itsenne harjoittelijaksi tai oppilaaksi, joka istuu opettajan jalkojen edessä kuunnellen, kysellen ja etsien. Mutta minä sanon teille, että oppilaana olemisen aika on ohi. On aika ottaa haltuun oma mestaruutenne. On aika luottaa sisäiseen Kristukseen ja tuoda tämä energia näkyväksi jokapäiväiseen todellisuuteen.

 

Herkkyytenne toisten ihmisten energialle saattaa olla niin suuri, että teillä voi olla vaikeuksia erottaa omat tunnetilanne jonkun toisen tunnetiloista. Saatat haluta auttaa toista niin paljon, erityisesti koska tiedät miltä hänestä tuntuu, että energianne sekoittuvat toisiinsa ja alat kantaa taakkoja, jotka eivät ole sinun.

 

Aina kun tunnet olosi tyhjäksi, turhautuneeksi tai raskaaksi tavattuasi asiakkaan tai yritettyäsi yleensä auttaa jotakuta, se merkitsee että olet yrittänyt liian kovasti.

 

Jos annat asiakkaan asioiden vaivata, imet itseesi liikaa hänen emotionaalisia energioitaan. Annat itsestäsi lievittääksesi heidän taakkansa, minkä seurauksena molempiin suuntiin vaikuttava emotionaalinen riippuvuus syntyy välillenne. Asiakkaasi alkaa tukeutua sinuun ja sinun hyvinvointisi tulee riippuvaiseksi hänen hyvinvoinnistaan. Tämä energioiden sekoittuminen ei auta asiakasta ja kuluttaa sinun voimiasi.

 

Kun tarjoat opetusta ja parannusta tasapainoisesta, keskittyneestä lähtökohdasta, tunnet olevasi vapaa, elossa ja innoittunut. Kun tapaaminen jonkun kanssa on ohi, otat helposti taas käyttöön oman energiasi ja palaat perustaasi. Päästät irti toisesta henkilöstä, eikä mitään lankoja jää roikkumaan energiakenttienne välille.

 

Usein kun yrität auttaa tai opastaa toisia, oma henkilökohtainen egosi halajaa näkyviä tuloksia. Tällä ei ole mitään tekemistä toisten auttamisen kanssa!  Se liittyy hyväksymisen tarpeeseesi, epävarmuuteen, joka saa sinut menettämään otteesi luonnollisesta parantavasta virtauksesta. Se on usein hitaampaa ja vaikeammin ennakoitavissa kuin toivoisit sen olevan.

 

Näiden kompastuskivien ylittämiseen liittyy aina irtipäästäminen liiasta ajattelusta, liiasta emotionaalisesta samaistumisesta ja tahdon ylikäytöstä.

 

Kun työskentelet jonkun kanssa, yritä päästää irti kaikista ajatuksistasi ja järkeilystä, kaikista odotuksista koskien sitä, mikä toista vaivaa - kuuntelee yksinkertaisesti sydämelläsi.

 

Irtipäästäminen on avainsana - irtipäästäminen siitä, miten asioiden "pitäisi olla" ja omista toiveistasi ja haluistasi. Anna toisen vain aidosti olla.