PUHDISTAVA JA PARANTAVA HENGITYS

 

Hengitys on muutakin kuin hapen ja hiilidioksidin kierrättämistä keuhkoissa. Kaikki maailmassa hengittää; laajasti ajateltuna hengittäminen tarkoittaa kaikkea liikettä sisään ja ulos. Sisäänhengitys on feminiinistä Jin-energiaa, uloshengitys on maskuliinista Jang-energiaa. Kun kasvukausi alkaa keväällä, luonto hengittää ulos. Se ilmenee lehtien ja kukkien kasvuna, eläinten pesänrakennuksena ja soidinmenoina, purojen pulppuamisena. Syksyllä luonto vetäytyy taas sisään: Lehdet putoavat, eläimet vetäytyvät talvilevolle, järvet ja maa jäätyvät. 

Myös ihmisen elämä on hengitystä, monellakin tasolla. Nuoruus on uloshengitystä, vanhuus sisäänhengitystä. Aktiivinen työskentely ja työstä palautuminen levon kautta ovat myös tällainen Jin-Jang-pari. Rakkauden vastaanottaminen ja ilmaiseminen, herääminen ja nukahtaminen, aloittaminen ja lopettaminen... hengitystä, vuorottelua.

Oman kehosi hengityksen kautta kuitenkin heijastat kaikkea elämän hengitystä. Hengityksesi on peili, joka kertoo miten hyvin olet tasapainossa itsessäsi ja ympäristösi kanssa. Tasapainoisessa hengityksessä sisään- ja uloshengitys kulkevat esteettömästi, tasaisessa rytmissä. Tukokset ja konfliktit kuitenkin johtavat häiriöihin hengityksessä - ja muissakin kehon toiminnoissa.

Rebirthing-hengityksen filosofia on, että hengityksen ja sitä häiritsevien tekijöiden välinen suhde voidaan kääntää toisinpäin: Sen sijaan, että häiriötekijät tuovat tukoksia hengitykseen, tukosten poistaminen hengityksestä voi häivyttää nuo häiriötekijät!

Ajattele jokea, jonka virran tukkeeksi asetetaan este. Siitä tulee pato, jonka taakse vesi alkaa kerääntyä ja paine estettä vasten lisääntyy. Lopulta vesi joko tulvii esteen yli tai ohi - tai este antaa periksi paineen alla. Samoin käy jos tunteiden virran eteen tulee este; se voi olla jokin pelko tai jännitys tai mielen ohjelmointi. Tuo kasvava patoutuneen tunteen paine ilmenee ahdistuksena, fyysisinä kipuina, pelkotiloina...  Jos estettä ei poisteta, tunnevirta etsii vaihtoehtoisen reitin ilmaista itseään, esimerkiksi fyysisinä kipuina tai mielen ahdistuksena. Tai sitten se tulvii esteen yli hallitsemattominan tunteen purkauksina. Kummassakaan tapauksessa ongelma, este, ei poistu vaan oireet toistuvat jatkossa uudestaan.

Tietoisessa hengityksessä asetat oman tahtosi voimistamaan joen virtausta juuri siihen suuntaan johon se haluaa virrata ja samalla rakkaudesta itseäsi kohtaan päästät irti esteestä joka on virtauksen tiellä (este on sinussa ja sinussa on myös valta päästää siitä irti). Sisäänhengityksellä keräät itseesti voimaa ja tahtoa, uloshengityksellä päästät irti ja avaudut rakkaudelle. Mieli, tunteet ja hengitys voidaan ohjata yhteistyöhön, jossa hengityksen puhdistuminen johtaa mielessä, tunteissa - ja sitä myötä myös kehossa - olevien tukosten poistumiseen.

Tietoisessa, rakkaudellisessa hengitysprosessissa sinun ei tarvitse analysoida eikä edes ymmärtää, mitä nuo esteet ovat. Padon läpi tunkeutuva vesi ei välitä siitä, mistä pato on tehty. Kun pato murtuu, sen palaset tulevat näkyville. Tunnepatojen palaset voivat näyttäytyä itkuna, huutoina, liikkeinä, kylmän tai kuuman tunteina, kouristuksina ja kipuina, muistikuvina ja visioina. Nämä palaset voivat tuntua miellyttäviltä tai epämiellyttäviltä. Niin tai näin, niitä ei tarvitse jäädä ihailemaan tai tuomitsemaan, niistä tarvitsee vain päästää irti.