Jeshuan kootut opetukset

Sivuilta www.jeshua.net/fi koonnut ja tiivistänyt Veli Martin Keitel, 2013

 

Ohjeita ja ideoita sydämen kautta elämiseen

 

Alkuperäisen materiaalin on kanavoimalla vastaanottanut Jeshualta hollantilainen Pamela Kribbe.

Rohkaisen lukijaa irrottautumaan ennakkoluuloista koskien kanavointia tai Jeesusta / Kristusta. Tämä materiaali ei ole millään tavalla uskonnollista. Se kuitenkin edellyttää lukijalta avoimuutta ja valmiutta kyseenalaistaa valtakulttuurista opittuja käsitteitä ja uskomuksia.

 

Jeshuan tekstit antavat lohtua elämän haastetilanteisiin, helpottavat ymmärtämään miksi erilaisia asioita elämässä tapahtuu ja tarjoavat myös selkeitä ohjeita ja harjoituksia elämänlaadun parantamiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun. Yksi oleellinen osa Jeshuan opetuksia on ihmisen alkuperän ja taustan selvittäminen; niiden kautta voit alkaa todella oivaltamaan, miksi olet täällä juuri nyt – miksi yleensä olet ihminen!

 

Teksti on jaettu kolmeen osioon. Kristustietoisuuteen saapuminen johdattelee sydän- eli kristustietoisuuden henkeen ja käsittelee yleisesti elämää tässä ajassa. Kaksinaisuus käsittelee ihmiselämän vastakohtaisuuksia ja niistä aiheutuvia ristiriitoja. Siinä kerrotaan myös kaksinaisuuden kokemisen tarkoituksesta. Suurin osio on Parantuminen; siinä katsotaan useasta näkökulmasta haavojemme taustatekijöitä, sisäisen lapsen parantamista ja myös vanhempien ja lasten välistä suihdetta.

Löydät nämä osiot Jeshua-painikkeen alavalikosta tai tämän sivun yläreunasta.

Johdanto

 

Jeshuan opetukset ovat hollantilaisen Pamela Kribben kanavoimia vuodesta 2002 lähtien. Ne on julkaistu useilla eri kielillä internetissä sivuilla www.jeshua.net. Ne tulivat vastaani vuoden 2004 tietämillä, kun eräs ystäväni suositteli tutustumaan niihin. Huomasin pian, että tekstit tekivät minuun syvän vaikutuksen ja koskettivat minua. Lisäksi ne auttoivat minua kohtaamaan ja ymmärtämään oman elämäni haasteita.

 

Enemmän luettuani huomasin, että kun tietyt osat tekstistä olivat syvästi koskettavia, toisten osien funktio oli enemmän kerronnallinen ja kertaava. Yksittäisiä kanavointeja lukevalle kertaus on hyväksi, mutta mielessäni alkoi kyteä ajatus noiden syvällisempien palasten kokoamisesta tiiviimpään pakettiin ja kerronnallisten osien ja toistojen karsimisesta. Aluksi halusin tehdä tämän lähinnä omia kurssejani ja luentojani varten, mutta sitten ymmärsin, että tästä voisi olla muillekin hyötyä.

 

Tämän Jeshua-materiaalin ”valitut palat” - kokoelman tekeminen on vaatinut paljon aikaa, mutta monivaiheinen prosessi on ollut enimmäkseen inspiroiva ja nautinnollinen. Alkuperäinen idea lainausten kokoelmasta alkoi pikku hiljaa hahmottua johdonmukaisesti eteneväksi tiivistelmäksi. Olen jakanut materiaalin kappaleisiin, jotka osittain heijastavat alkuperäisiä otsikoita, osittain perustuvat omaan pyrkimykseeni yksinkertaistaa ja selkeyttää kokonaisuutta. Jotkut kappaleet ovat melko lailla tiivistelmiä vastaavasti otsikoiduista alkuperäisistä kanavoinneista, toisiin on kerätty lainauksia sieltä täältä. Kappaleiden alussa on suoria linkkejä kanavointeihin, jotka eniten käsittelevät kyseistä teemaa.

 

Tiivistelmä on koottu pääasiassa Valotyöntekijä- ja Parantamissarjoista, jotka ovat laajimmat ja kattavimmat Pamela Kribben kanavoimista Jeshuan opetuksista.

 

Tein päätöksen olla sisällyttämättä tiivistelmääni Maapallon esihistoriaa ja galaktisia vaikutuksia (tähän liittyvät mm. Seulasten tähtijärjestelmän ja Atlantiksen merkitykset ihmiskunnan historian kannalta). Näin en tehnyt siksi, että pitäisin kyseisiä aihealueita merkityksettöminä, vaan siksi, että halusin pitää tekstin enemmän sidoksissa tämän hetken tärkeimpiin teemoihin, ennen kaikkea henkilökohtaisen parantumisen merkitykseen.

 

Englanninkielisessä tiivistelmässä lainaukset ovat suoraan Jeshua-materiaalin englanninkielisestä käännöksestä internetistä. Joissakin tapauksissa olen hieman muuttanut sanamuotoja tai -järjestystä johdonmukaisuuden lisäämiseksi. Joissakin harvoissa tapauksissa olen jättänyt osan virkkeestä pois tiivistääkseni oleellisen. Kaikessa tässä työssä olen kuitenkin kuunnellut omaa sisäistä Kristus-yhteyttäni, joka muutenkin on ollut johtotähtenä tätä työtä tehdessäni. Suomenkielisen tekstin on suurimmaksi osaksi kääntänyt suoraan englanninkielisestä tiivistelmästä, osittain käyttänyt Tapio Närhen alkuperäisiä suomennoksia.

 

On selvää, että tämä tiivistelmä on jossain määrin subjektiivinen; siinä korostuvat alueet, jotka itselleni tuntuvat tärkeimmiltä. En ole ainakaan tietoisesti vähätellyt mitään aluetta, mutta koska itse työskentelen parantamisen – tai pikemmin ihmisten itseparantumisen tukemisen – alueella, parantumiseen liittyvään osioon olen sisällyttänyt ehkä hieman laajemman kokonaisuuden kuin muihin osioihin.

 

Toivotan sinulle antoisia oivalluksia ja viihtyisiä hetkiä Jeshuan opetusten parissa!

 

Veli Martin, 2013