KRISTUSTIETOISUUTEEN SAAPUMINEN

 

 

Kuka on Jeshua

 

www.jeshua.net/fi/who_is_jeshua.htm

 

Olen Jeshua. Olen elänyt maan päällä Jeesuksena ja olen ollut ihmisten joukossa todistamassa siitä rakkaudesta, jonka kaikki voimme ottaa vastaan siitä Lähteestä, joka on sisällämme. Nyt on tullut teidän aikanne tulla soihdunkantajiksi. Te olette ne siemenet, jotka puhkeavat kukkaan tänään. Tämä on Kristuksen uudesti tulemisen merkitys.

 

Syy siihen, miksi Jeesus/Jeshua -persoona tuli maan päälle oli portin avaaminen erilaiselle tietoisuuden tilalle. Halusin olla esimerkki niistä mahdollisuuksista, jotka ovat avoinna jokaiselle ihmiselle.

 

Te kaikki teitte lupauksen kerran, te kaikki otitte aikomukseksenne viedä tätä energiaa Maan todellisuuteen ja ankkuroida se Maahan. Te olette tehneet työtä tämän tehtävän parissa monia elämiä, monia vuosisatoja. Olette kaikki synnyttämässä Kristus-siementä sisällänne, ja minä autan teitä.

 

Energiani koskettaa teitä, koska tiedätte, että sitä energiaa kohti te olette menossa. Kristuksen energia on teidän oman tulevaisuuden minänne energiaa.

 

On tullut aika, että lopetatte minun ihailemisen. Minä olen teidän veljenne ja ystävänne, en mikään mestari, jota teidän pitäisi seurata. Haluan ympäröidä teidät rakkauden ja totuuden energioilla. Se on kaikki mitä minä voin tehdä.

 

Muistakaa: pohjimmiltaan minun tehtäväni on antaa teidän tuntea, että olen täällä. Antaa teidän tuntea, että olette yhtä hyviä kuin minä ja että minä olen yhtä hyvä kuin te. Me olemme yhtä, me olemme tietyn valoenergian kantajia ja me olemme tehneet pitkään töitä, monien elämien ajan, maadoittaaksemme tämän energian ja ankkuroidaksemme sen Maahan. Se on teidän työnne. Se on teidän missionne.

 

Minä olen Jeshua, lihaa ja verta oleva ihminen.

Olen sinun ystäväsi ja veljesi.

Ihmisenä oleminen on minulle tuttua kaikin tavoin.

Olen opettaja ja ystävä.

Älä pelkää minua. Syleile minua aivan kuin syleilet omaa sukulaistasi.

Me olemme perhettä.

 

 

Uusi Maa

 

www.jeshua.net/fi/lightworker/jeshua1.htm

www.jeshua.net/fi/lightworker/jeshua2.htm

(Osa tähän kappaleeseen kerätyistä lainauksista on peräisin muualta kuin yllä mainituista osioista)

 

Tämän ajan (suunnilleen v. 1950 – 2070) tekee erityiseksi se, että päättymässä on kaksi erilaista tietoisuusjaksoa: henkilökohtainen jakso (tai henkilökohtaisten jaksojen sarja) ja planetaarinen jakso. Näiden jaksojen päättyminen osuu päällekkäin, joten toinen vahvistaa toista.

 

Nyt on muodonmuutoksen, suurten muutosten aika, jolloin näkyy monia puolia, sekä pimeitä että valoisia. Aika on valmis ihmisille, joilla on neutraali näkökulma, jotka voivat katsoa mahdollisesti ilmeneviä väkivallan ja tuhon aaltoja tyynellä ja rauhallisella mielellä ja jotka pystyvät olemaan läsnä rakkaudessa, tuomitsematta.

 

Juuri tällä hetkellä olette tämän ristiriitahistorian viimeisessä vaiheessa, jossa miespuolinen energia on vuosisatoja näytellyt pahantekijän osaa. Miespuolinen energia on pitkään näytellyt osaa, jossa se sortaa, runtelee ja tuhoaa naispuolista energiaa.

 

Maa tulee vapauttamaan kamppailun, kilpailun ja draaman energiat sisäisillä ja ulkoisilla tasoilla. Maan sisällä sarastava uusi perustus on sydämen energiaa, tasapainon ja yhteydellisyyden energiaa: elävää Kristus-energiaa.

 

Nykyisessä tietoisuuden muodonmuutoksessa tapahtuu niin, että solar plexus luovuttaa ohjauspyörän sydämelle. Se ei tarkoita, että solar plexus pitäisi hylätä tai työntää kokonaan syrjään. Ei ole totta, että teidän pitäisi "heittää ego menemään". Kyse on enemmänkin ohjauspyörän luovuttamisesta olemisen toiselle tasolle, ja samalla elämänne perustamisesta sydämen energian varaan.

 

Kun jumaluutesi herää, kokemasi ekstaasi antaa sinulle voimaa itsesi parantamiseen. Tämä jumalallinen rakkaus auttaa sinua toipumaan niistä syvistä vammoista, joita olet kärsinyt maan päällä eläessäsi.

 

Jos monet ihmisryhmät muuttavat energiakenttäänsä ja tekevät siitä hienostuneempaa, se vetää puoleensa toisia energiatodellisuuksia Maahan. Se on se globaali siirtymävaihe, joka nyt on käynnissä ja joka alkaa nimenomaan yksilöstä. Te olette maapallolla niitä, jotka avaavat portin Valolle. Jos tämä portti ei avaudu, Valoa ei voida istuttaa Maahan.

 

Teissä Jumala ruumiillistuu maan päälle. Te palaatte Valoon ilman että teidän tarvitsee luopua yksilöllisyydestänne ja materiaalisesta muodostanne. Tämä on Uuden Ajan ihme: Olla yksi ja ykseydessä, olla ainutlaatuinen, yksilöllinen tietoisuus ja samaan aikaan olla Yhtä kokonaisuuden kanssa.

 

 

Miksi olette täällä nyt

 

(Tämän kappaleen lainaukset koottu useista eri kanavoinneista)

 

Te kaikki täällä läsnäolevat ja tätä tekstiä lukevat olette ottamassa askelta tietoisuuden uutta tasoa kohti. Te pyritte luomaan sisäisen turvallisuuden ja pyyteettömän rakkauden perustan itsellenne. Te luotte itse itsellenne uudestaan kosmisen kohdun tuntemisen eri sävyt. Tämä on teidän tehtävänne, teidän henkinen tavoitteenne.

 

Te ette ole täällä "korjataksenne" toisia ihmisiä tai Maa-äitiä. Olette täällä parantaaksenne oman olemuksenne syvät haavat. Hoitakaa tätä tehtävää ja kaikki muu loksahtaa paikalleen ilman mitään ponnisteluja teidän puoleltanne.

 

Maapallolla kokemasi elämät ovat osa sielusi suurempaa kiertokulkua. Se kiertokulku suunniteltiin, jotta voisit kokea kaksinaisuuden täydellisesti.

 

Teidän syvin motiivinne maapallolle tulemiseen oli päästä väleihin oman sisäisen pimeytenne kanssa, ja suostuitte kohtaamaan tämän pimeyden itsessänne ihmisolentoina.

 

Ette te ole täällä tehdäksenne maailmasta paremman paikan. Olette täällä herättämässä itseänne. Ja kyllä; kun sen teette, maailmasta tulee parempi paikka, koska teidän valonne loistaa sen ylle tuoden iloa ja valoa muillekin. Mutta älkää keskittykö maailmaan.

 

Olette rohkeimmat soturit, jotka tunnen. Olette pioneereja, jotka ylläpitämällä omaa valoanne pimeissä ja vihamielisissä paikoissa, pohjustatte tietä uudelle tietoisuudelle maan päällä.

 

Teissä on murhaajan ja pyhimyksen energia, lapsen, aikuisen ja vanhuksen energia, miehen ja naisen energia, aktiivisen ja passiivisen energia, järkevän ja tunteellisen energia, veden, ilman, tulen ja maan energia, jne. Mille tahansa muulle maailmankaikkeuden olennolle se on melkoinen saavutus. On melkoinen saavutus olla ylipäätään ihminen, tarvitsematta tehdä mitään erityistä.

 

Te olette opettajia ja parantajia, teillä on tehtävä Maassa. Mutta toteuttaaksenne sen todella, teidän täytyy - paradoksaalisesti - päästää irti palavasta halusta muuttaa asioita. Sillä innokkuutenne tehdä niin on osittain seurausta kivusta, joka tulee siitä, ettette tunne olevanne kotona tässä maailmassa sellaisena kuin se nyt on.

 

Todellinen työnne on irtipäästämistä niistä egopohjaisista peloista ja illuusioista, jotka omaksuitte syvästi itseenne lapsena. Se on kaikkien sipulin kerrosten kuorimista pois; syntymistä toisen kerran.

 

Kun opitte suhtautumaan leikillisesti kaikkiin kaksinaisuuden olemuspuoliin ja käyttämään niitä tukemaan iloa ja luovuutta, olette oivaltaneet elämänne tarkoituksen maan päällä.

 

Maailma on sellainen kuin on ja paras asia mitä voitte sen hyväksi tehdä, on yksinkertaisesti rakastaa sitä sellaisena. Rakastakaa ja nähkää kauneus joka ikisessä olennossa, joka kulkee tämän todellisuuden tason läpi.

 

Ymmärrättehän, että tarkoituksenne on nauttia elämästänne maan päällä! On luonnollista iloita kauniista asioista, jotka hyväilevät aisteja tai täyttävät sydämen inspiraatiolla. Tämä on kotinne, asuinpaikkanne melko pitkän aikaa, joten antakaa itsenne luoda toivomanne materiaalinen ympäristö.

 

Elämässä ei ole perimmiltään kyse oikeassa olemisesta; tarkoitus on olla vapaa ja kokonainen.

 

Matkanne lopussa, tämän elämien syklin lopussa, te tulette pitämään kädestä sisäistä lastanne ja näkemään kuinka se säteilee teille iloa, mielihyvää ja  inspiroitunutta tietoisuutta. Se tulee taas tuntemaan olonsa turvalliseksi ja voi siksi näyttää todellisen aarteensa; kyvyn tuntea voimakkaasti ja elää täydesti.

 

Heti kun oivallatte että Koti on sisällänne, että kannatte jumalallisen turvallisuuden ja ykseyden palasta ytimessänne, voitte todella rauhoittua ja rentoutua omana itsenänne. Ette enää tarvitse ulkopuolista vahvistusta. Tuntuu yhä hyvältä saada arvostusta ja välittämistä muilta, mutta ette enää ole siitä riippuvaisia.

 

Joka puolella ympärillänne on niin paljon rakkautta; voitte tuntea sen heti kun päästätte irti tuomitsemisen tarpeesta. Teillä on niin paljon määritteitä sille mitä ansaitsette ja mitä ette, mitä teette oikein ja mitä väärin, mitä kaikkea teidän pitäisi vielä tehdä ja saada aikaan. Päästäkää irti. Rakkaus on läsnä tässä ja nyt teille kaikille.

 

 

Kristustietoisuus

 

(Tämän kappaleen lainaukset koottu useista eri kanavoinneista)

 

Kristustietoisuus on henkistä alkemiaa, taitoa muuttaa pimeys  "kolmanneksi energiaksi", henkiseksi kullaksi, joka kuuluu Kristuksen energiaan. Tavoitteena ei ole muuntaa pimeää valoksi tai pahaa hyväksi. Ne ovat luonnollisia vastakohtia, olemassa toistensa armosta.

 

Kristusenergia tunnistaa hyvän ja pahan, valon ja pimeän, antamisen ja saamisen vastakohdat yhden ja saman energian olemuspuolina. Kristustietoisuuden todellisuudessa elämiseen kuuluu vapautuminen kaikesta taistelusta. Se on täydellistä todellisuuden hyväksymistä.

 

Sydänkeskus tai -chakra muodostaa sillan taivaan ja maan ja samalla ylempien ja alempien energiakeskusten, chakrojen, välille. Sydän mahdollistaa dualistisuudesta irtautumisen ja toisten ihmisten tavoittamisen rakkauden ja myötätunnon kautta. Se on empatian keskus.

 

Kun aloititte matkanne, kohtasitte Pahan (pelon, tietämättömyyden) muistaen Hyvän (Kodin) vain hämärästi mielessänne. Ette kuitenkaan tule palaamaan Kotiin siinä mielessä, että palaisitte tilaan menneisyydessänne. Luomakunta on nimittäin muuttunut matkanne ansiosta. Olette luoneet kolmannen energian, kristusenergian, joka yhdistää ja muuntaa valon ja pimeän vastakohdat.

 

Te ihmisinä olette ainoita olentoja, joilla on tämän henkisen alkemian kyky. Tätä voimaa ei ole kasveilla, eläimillä, ei enkeleillä eikä "pimeyden herroilla". Tämä tekee Maasta ja ihmisestä niin ainutlaatuisia.

 

Syvimmällä tasolla ei ole syyllisyyttä, on vain vapaa tahto. Ei ole uhreja, ei väärintekijöitä; lopulta on olemassa vain kokemus.

 

Tietoisuus ei taistele mitään vastaan eikä torju mitään; se ympäröi pimeyden läsnäololla. Se ympäröi väärinymmärryksen energiat ymmärryksellä ja näin muuttaa tavallisen metallin kullaksi. Periaatteessa tietoisuus ja rakkaus ovat sama asia.  Olla tietoinen on antaa asioiden olla ja ja sulkea ne rakkauden ja myötätunnon sisälle.

 

Kun todella olette irtautuneet egopohjaisesta tietoisuudesta, tajuatte olevanne vainojen tai ulkopuolisten uhkien ulottumattomissa. Tulette siirtymään uhrin ja väärintekijän roolien tuolle puolen, matkanne on silloin kiertänyt täyden kehän. Vapaudutte karmallisista taakoistanne, minkä jälkeen olette vapaita luomaan mitä hyvänsä haluatte. Tällainen tietoisuus on täydellisesti vapautunut tarpeesta hallita tai omistaa mitään. Se on vapaa pelosta. Se on kristustietoisuus.

 

Sinun on nyt aika tulla siksi keskusauringoksi, joka olet. Kun otatte oman tietoisuutenne voiman käyttöönne, luotte aivan uuden todellisuuden ja tietoisuuden tason. Oman jumalallisuutenne tunnistaminen tuntuu kotiin palaamiselta; se herättää teissä vanhoja muistoja aikoinaan kokemastanne onnellisesta ykseyden tilasta ja harmoniasta. Mutta nyt ensimmäistä kertaa synnytätte tämän ykseyden tunteen puhtaasti omasta tietoisuudestanne, eläessänne materiaalisessa todellisuudessa.

 

Eläminen Sydämestä käsin

 

www.jeshua.net/fi/lightworker/jeshua8.htm

(Tämän kappaleen lainaukset koottu useista eri kanavoinneista)

 

Yhä uudestaan te etsitte ratkaisuja itsenne ulkopuolelta. Koita ymmärtää, että olet itse oman olemuksesi keskipiste, oman universumisi aurinko. Oman tietoisuutesi suunta, se mihin se on virittynyt, määrittelee oman vointisi, omat ajatuksesi ja toimintasi.

 

Näkyvä maallinen todellisuutenne on  sisäisten, kollektiivisten, tietoisuuden tilojen ilmentymä. Jokainen ihminen on oman todellisuutensa mestari. Luotte omaa todellisuuttanne kaiken aikaa. Voit päästää irti kurjasta tai epätyydyttävästä todellisuudesta ja päästää Valon muuttamaan luomuksesi.

 

Kun uskallat elää sisäisestä inspiraatiosta käsin ja tehdä vain niitä asioita joista iloitset,  elämääsi syntyy luonnollinen ja todellinen järjestys. Kun sydämessäsi on rauha ja ilo, kohtaamasi asiat ja ihmiset tuovat sinulle rauhaa ja iloa.

 

Kun asiat onnistuvat helposti ja kaikki tarvitsemasi ilmestyy spontaanisti tiellesi, se on merkki siitä, että kuljet sydämesi virtauksessa.

 

Jos etsit tuloksia kamppailun kautta, kamppailun energia kääntyy takaisin sinulle. Oma energiasi siis vain palaa sinulle takaisin! Ja tämä on karman ainoa merkitys.

 

Älä tee siitä vaikeampaa kuin se on. Henkinen polku on yksinkertainen polku. Se on itsesi rakastamista ja sisäistä kirkkautta. Se ei vaadi mitään tiettyä tietoa tai rituaaleja, sääntöjä tai metodeja. Kaikki mitä tarvitset omaan henkiseen kasvuusi, on sinussa valmiina.

 

Tuomitseminen ja pelko ovat energioita, jotka eniten vievät sinua sivuun keskuksestasi. Kun vapautat näitä energioita itsestäsi yhä enemmän, sinusta tulee sisäisesti hiljaisempi ja avoimempi. Astut todella toiseen maailmaan, toiselle tietoisuuden tasolle.

 

Kun opit tunnistamaan oman valosi sellaisessa ympäristössä, joka ei peilaa sitä takaisin sinulle, sinusta tulee riippumaton ja vapaa. Vapautuneena menneisyytesi karmasta, peloista ja harhoista jotka painoivat sinua alas, vedät elämääsi suhteita, jotka perustuvat rakkauteen ja kunnioitukseen, heijastaen sinussa herännyttä jumalallisuutta.

 

 

Valotyöntekijät

 

www.jeshua.net/fi/lightworker/jeshua3.htm

www.jeshua.net/fi/lightworker/jeshua4.htm

www.jeshua.net/fi/lightworker/jeshua5.htm

(osittain myös muista kanavoinneista)

 

Jokaisesta sielusta tulee valotyöntekijä jossain vaiheessa kasvuaan. Sinusta tulee valotyöntekijä, kun olet kulkenut valon ja pimeyden kokemuksen lävitse. Mieluummin kutsuisimme teitä kristussieluiksi kuin valotyöntekijöiksi.

 

Valotyöntekijät ovat itse asiassa valon lähettiläitä, joilla on sama tehtävä kuin Jeesuksella. Ero on siinä, että fyysiseen kehoon ruumiillistuneina he ovat vähemmän yhteydessä laajempaan jumalalliseen itseensä kuin mitä minä olin

 

Valotyöntekijät ovat sieluja, joilla on voimakas sisäinen halu levittää valoa (tietoa, vapautta ja itsensä rakastamista) maan päällä. He tuntevat sen omaksi tehtäväkseen. He tuntevat usein vetoa henkisyyteen ja jonkinlaiseen terapiatyöhön.

 

Valotyöntekijät eivät ole "parempia" tai "korkeampia" kuin kukaan muukaan. Heillä yksinkertaisesti on erilainen historia kuin niillä, jotka eivät kuulu tähän ryhmään.

 

Valotyöntekijät olivat mukana ihmiskunnan maapallolle syntymisen kynnyksellä. He osallistuivat ihmisen luomiseen. He olivat ihmiskunnan kanssaluojia. Luomisprosessissa he tekivät valintoja ja toimivat tavoin, joita he jälkeenpäin joutuivat syvästi katumaan. He ovat nyt täällä hyvittääkseen silloin tekemiään päätöksiä.

 

Ainoastaan menemällä itse tietämättömyyden ja illuusion kaikkien vaiheiden läpi he lopulta saavat itselleen ne työkalut, joilla he voivat auttaa toisia saavuttamaan todellisen onnellisuuden ja valaistumisen tilan.

 

Valotyöntekijät tuntevat yleensä olevansa erilaisia kuin muut ihmiset. Elämä haastaa heitä löytämään omat ainutlaatuiset polkunsa, koska he kokevat matkallaan erilaisia esteitä.

 

He kunnioittavat elämää syvästi, mikä usein ilmenee eläinrakkautena tai huolena ympäristön puolesta.

 

He ovat hyväsydämisiä, herkkiä ja empaattisia. Heidän saattaa olla hankalaa suhtautua aggressiiviseen käytökseen ja yleensä heillä on vaikeuksia pitää puoliaan. He voivat olla uneksijoita, naiiveja ja erittäin idealistisia sekä riittämättömästi maadoittuneita, ts. todellisuudentaju on riittämätön. He tarvitsevat aikaa yksin saadakseen kosketuksen itseensä ja Maa-äitiin.

 

Heitä oli lukuisa määrä menneisyyden vanhoissa uskonnollisissa veljeskunnissa munkkeina, nunnina, erakkoina, meedioina, noitina, shamaaneina, pappeina ja papittarina jne. Vainoamisesta jääneet traumat jättivät syviä jälkiä heidän sielunsa muistiin

 

Kykysi parantaa itsesi tekee sinusta valotyöntekijän. Tämä tuo olemukseesi "ratkaisun energian", joka tarjoaa toisille oven heidän omaan voimaansa parantaa itsensä.

 

Valotyöntekijät ovat sieluja, jotka ovat eläneet monia, monia elämiä muilla tasoilla ennen inkarnoitumistaan maahan. Maasielut aloittivat maaelämien syklin kun heidän sielunsa olivat lapsivaiheessa. Tuohon aikaan valotyöntekijäsielut olivat "aikuisia".

 

Valotyöntekijöitä on vainottu vuosisatojen ajan noitina, pakanoina tai poliittisina kiihottajina. Heidän on koettu ajavan ihanteita, joihin maailma ei ollut vielä valmis. Mitä tässä tapahtu, oli se, että asetuitte uhrin rooliin kun olitte esittäneet väärintekijän roolia melkoisen ajan galaktisissa maailmoissa. Teidän "henkinen vihanne" herätti vihaisia vastakaikuja ympäristössänne ja näin teistä tuli uhreja. Tämä on jättänyt arpia sieluunne. Monet teistä tuntevat itsensä nykyisessä elämässään väsyneeksi ja tuntevat koti-ikävää, kaipausta rakastavampaan ja merkityksellisempään maailmaan.

 

Valotyöntekijät haluavat opettaa ja parantaa muita, tukea heitä kasvussaan kohti sydänpohjaista tietoisuutta. Tästä syystä monet valotyöntekijäsielut syntyvät perheisiin, jotka ovat vahvasti juuttuneet egopohjaiseen tietoisuuteen.

 

Kun valotyöntekijälapsen sisäistä kauneutta ja puhtautta ei tunnisteta oikealla tavalla, hän eksyy helposti yksinäisyyden tunteisiin ja jopa masennukseen.

 

Sielutasolla olette valinneet tämän polun tietoisesti, mutta eläminen lihaa ja verta olevana lapsena on kivulias kokemus, joka haavoittaa teitä syvästi.

 

Voit helpottaa oloasi vain olemalla läsnä itsellesi ja todella rakastaen ja hellien sitä osaa itsestäsi, joka on "erilainen". Tällä tavoin tuot lapsen kotiin ja täytät pioneerin tehtäväsi.

 

On tyypillistä valotyöntekijäsieluille, että jossain vaiheessa varttumistaan he alkavat tuntea itsensä omien vanhempiensa vanhemmiksi. Johtuen synnynnäisestä halustaan opettaa ja parantaa sekä kehittyneestä henkisestä tiedostamisestaan he usein näkevät vanhempiensa pelot ja harhat selkeästi ja haluavat parantaa heidät. Tämä saattaa viedä sinut melkoisiin kamppailuihin vanhempiesi kanssa, koska halusi auttaa heitä kytkeytyy usein tiedostamattomaan tarpeeseen tulla hyväksytyksi sellaisena kuin olet.

 

Toisin sanoen, haavoittunut lapsi puhuu kauttasi kun yrität auttaa vanhempiasi. Ja kun yrität auttaa toisia haavoittuneiden osiesi kautta, olet löytänyt katastrofin reseptin. Sinusta tulee haavoittuneempi kuin vanhemmistasi ja heistä tulee harmistuneita ja hämmentyneitä.

 

"Valotyö", jota sinun pitää tehdä, on jotain joka tuntuu sinusta hyvin luonnolliselta. Löytääksesi tehtäväsi, sen mitä sinun "on tarkoitus" tehdä elämässäsi, sinun tarvitsee vain olla tietoinen siitä, mitä todella kaipaat ja tehdä asioita, jotka inspiroivat sinua. Kun teet niin, välität energiasi ulos maailmaan, mikä koskettaa ja inspiroi toisia, joskus tavoin joista et edes huomaa. Muuta ei todellakaan tarvitse tehdä. Tämä on sitä valotyötä, jota tulit tekemään!

 

 

Chakrajärjestelmä

 

www.jeshua.net/fi/healing/healing5.htm

 

1. Häntäluun chakra (juurichakra) on energiakeskus, joka yhdistää sinut maahan.

Tämä chakra kurottaa kohti maata ja antaa sinun ilmentää sielusi energian fyysiseen muotoon tässä tiheässä, aineellisessa todellisuudessa. Koska tämä chakra kurottaa ulospäin ja on manifestoiva, voit mieltää sen pääasiallisesti maskuliinisena chakrana.

 

2. Toinen chakra on napachakra ja se on tunnetilojen keskus.

Tämä chakra antaa sinun kokea tunnetiloja, tunteiden vaihteluita, lyhyesti sanottuna kaikki emotionaalisen elämän aallonpohjat ja -huiput. Se on vastaanottava keskus. Siksi kutsun sitä naiselliseksi keskukseksi, chakraksi jota feminiininen energiavirta hallitsee.

 

3. Kolmas chakra, jota kutsutaan solar plexukseksi (aurinkopunos), on toiminnan ja luovuuden keskus.

Voit verrata sitä keltaisen auringon valonsäteiden ja voiman virtaukseen. Solar plexuksessa ajatuksesi, ideasi ja mielihalusi muuttuvat ulkoiseksi todellisuudeksi. Se on toiminnan ja ulkoisen ilmaisun chakra. Se on myös egon eli maallisen persoonallisuuden alusta, missä ei ole mitään kielteistä. Hallitseva energia on maskuliininen.

 

4. Sydänchakra on vastaanottava keskus. Sillä on erityinen kyky yhdistää erilaisia energiavirtauksia. Se on keskus, jossa alempien kolmen chakran energiat (maallinen todellisuus) yhdistyy kolmeen ylempään chakraan (kosminen todellisuus). Sydän on silta mielen (pää) ja tunteiden (vatsa) välillä. Sydän häivyttää egon asettamat rajat ja antaa sinulle kyvyn tuntea yhteyttä ulkoiseen maailmaan, jopa ykseyden kaikkeuden kanssa. Sydänchakra on portti Kodin energiaan. Se on selkeästi yhdistävä keskus ja siksi pääasiallisesti feminiininen.

 

5. Kurkkuchakra on maskuliininen. Se ilmaisee sisäistä maailmaa ulospäin äänen ja puhutun kielen kautta. Tämä chakra antaa sinulle mahdollisuuden saattaa sisäisen elämäsi muiden tietoisuuteen fyysisten signaalien avulla; sanat, äänet, käsitteet. Se on myös luovuuden keskus.

 

6. Kuudetta chakraa kutsutaan myös "kolmanneksi silmäksi", joka sijaitsee keskellä otsaasi. Se on vuorostaan feminiininen. Se vastaanottaa yliaistillisia, intuitiivisia vaikutelmia ja rikkoo fyysisen maailman asettamat rajat (viisi fyysistä aistia). Se on selvänäköisyyden ja selvätuntoisuuden keskus. Tämän keskuksen kautta voit tuntea toisen ihmisen energian kuin omasi - tunteet, kivut, ilot. Tämän empatian kyvyn avulla siirryt egon rajojen läpi ja yhdistyt siihen, mikä ei ole sinua.

 

7. Viimeiseksi tulemme päälaella sijaitsevaan kruunuchakraan. Tämä chakra nostaa sinut maskuliinisen ja feminiinisen dualistisuuden yläpuolelle.

Kun tämä chakra on tasapainossa, tietoisuutesi on yhtä paljon vastaanottava kuin ulospäin kurkottava. Se tavoittelee "ylöspäin" muihin ulottuvuuksiin, joista se etsii henkistä merkitystä tai tukea asioille tai itsen syvempiä kerroksia. Samaan aikaan siihen kuuluu hiljainen ja rauhallinen vastaanottavuus. Tässä "mielentilassa" pääset hyvin lähelle ykseyttä, joka on miehisten ja naisellisten energioiden taustalla; se on Hengen tai Jumalan energia.

 

Kolme alinta chakraa ovat ne, jotka ovat enimmäkseen yhteydessä maahan. Tämä alue on äärimmäisen merkityksellinen oman sisäisen parantumisesi kannalta, koska sieltä löytyvät syvimmät traumasi ja tunnehaavasi.

 

Tunnette usein olevanne maallisia olentoja, jotka ovat aukeamassa hengelle. Mutta me näemme asian juuri toisin päin: Olette henkisiä olentoja, jotka ovat aukeamassa maalle.

 

Sydän, kolmas silmä ja kruunu viehättävät teitä, koska nämä energiakeskukset yhdistävät teidät niihin korkeampiin maailmoihin, jotka ovat teille niin luontaisia. Mutta todelliset sisäiset läpimurrot tapahtuvat nyt alemmilla tasoilla, alempien chakrojen alueella, koska ne ovat lähempänä maata.